Mini Vozík

Doručenie zdarma pri objednávke nad 250 EUR

GDPR-súhlas

GDPR-súhlas


GDPR-súhlas v zhode s ustanoveniami všeobecnej regulácie údajov (EU) 2016/679 (GDPR) informovali zákazníka.

Pre spracovanie vašich osobných údajov Nivito AB, držiteľ VAT čísla SE556703188401 a s registrovanou adresou na Stensätravägen 3B, 127 39 Skärholmen, pre spravovanie procesu podľa ktorého zákazník súhlasí s tovarom a/alebo službami našej firmy.

Rovnako tak vám budú v prípade registrácie posielaná oznámenia, informujúce vás nie iba o nových produktoch ale aj o špeciálnych podmienkach, promočných akciách a pozvánkach na nadchádzajúce udalosti.

* Chcel by som dostávať obchodné správy, vrátane elektronických médií, produktovalebo služieb od Nivito AB.

Že osobné údaje, ktoré nám poskytnete, nebudú poskytnuté tretím osobám, s výnimkou dane a dalšej vládnej jednotky, pokiaľ to je uvedené ve stávajúcích právnych predpisoch, ako i poskytovatelia služieb tretích stran, ktoré boli zverené do služby, ktorá je viazaná na riadenie zakázky alebo výkonu rozhodnutia. Že osobné údaje, ktoré zákazník poskytne budú spracované v priebehu trvania zmluvy. Potom zablokujeme osobné údaje ku konci posledného obdobia obmedzenia pre trestné a občianske akty, a správne pokuty, ktoré sa na ne môžu vzťahovať. Môžete uplatnit svoje právo na prístup, opravu, vymazanie, obmedzenie a/lebo prenositelnosť a robiťkonzultácie či pripomienky v súvislosti so spracovaním vašich osobných údajov, kontaktujte Nivito AB spolu s kópiou svojho občianskeho preukazu, že zákazník má právo podať stažnosť príslušnému orgánu.